Program Poleceń kantor.pl to bezpłatny sposób na wymianę waluty bez marzy i bez prowizji.

Zyskujesz Ty i osoba, której polecisz kantor.pl.

Za każde polecenie Ty i osoba polecona wymienicie bez spreadu z kursem średnim zero marża do 1000 jednostek waluty.

1.

W Panelu Transakcyjnym znajdziesz zakładkę Program Poleceń – w tym miejscu masz możliwość przesłania swojego kodu śledzącego do osób, którym chcesz polecić kantor.pl

2.

Polecona osoba rejestrując się w serwisie kantor.pl, w kroku 4 podaje podany przez Ciebie kod polecający

3.

Podczas wykonywania pierwszej transakcji osoba, której poleciliśmy kantor.pl wykona ją bez spreadu i bez prowizji ze średnim kursem do 1000 jednostek waluty.

4.

Osoba polecająca wykonuje transakcję. Transakcja odbędzie się bez spreadu i bez prowizji ze średnim kursem do 1000 jednostek waluty.

5.

Serwis kantor.pl możesz polecić nieograniczonej liczbie osób i wykonywać dowolną liczbę transakcji bez spreadu.

6.

Szczegóły dotyczące Programu Poleceń opisane są w Regulaminie Programu Poleceń.