Zależy nam na tym aby serwis Kantor.pl dobrze się kojarzył naszym klientom.
Zgodnie z naszą polityką pełnej przejrzystości i oferowania usług przyjaznych dla klientów nie pobieramy żadnych opłat za następujące czynności:

Rejestracja w serwisie kantor.pl

bezpłatnie!

Wykonywanie transakcji w serwisie

bezpłatnie!

Przyjęcie przelewów walutowych z banków krajowych (opcja SHA*)

bezpłatnie!

Przyjęcie przelewów walutowych
z banków zagranicznych
(opcja SHA*)

bezpłatnie!

Elektroniczne rachunki księgowe

bezpłatnie!

Przelewy między klientami a bankami w których kantor.pl posiada rachunki bankowe

bezpłatnie!

*opcja SHA: koszty dzielone pomiędzy nadawcę a odbiorcę