PKO BP

przelewy do kantor.pl wypłaty z kantor.pl
waluty
PLN, EUR, USD, CHF, GBP
PLN, EUR, USD, CHF, GBP
czas
online
online
koszt
0 PLN
0 PLN[*]
[*] Przelewy kwot poniżej 50 PLN lub 20 jednostek waluty obciążane są opłatą w wysokości równowartości 1 PLN.

Inteligo

przelewy do kantor.pl wypłaty z kantor.pl
waluty
PLN
PLN
czas
online
online
koszt
0 PLN
0 PLN[*]
[*] Przelewy kwot poniżej 50 PLN lub 20 jednostek waluty obciążane są opłatą w wysokości równowartości 1 PLN.

mBank

przelewy do kantor.pl wypłaty z kantor.pl
waluty
PLN
EUR, USD, CHF, GBP
PLN
EUR, USD, CHF, GBP
czas
online
2h - 4h
online
2h - 4h
koszt
0 PLN
0 PLN
0 PLN[*]
0 PLN[**]
[*] bezpłatnie są realizowane przelewy od kwoty 3000 PLN; przelewy niższych kwot obciążane są prowizją banku w wysokości 1 PLN. Przelewy kwot poniżej 50 PLN obciążane są dodatkowo opłatą w wysokości 1 PLN.
[**] bezpłatnie są realizowane przelewy od kwoty 750 EUR, 750 USD, 500 CHF, 500 GBP; przelewy niższych kwot są obciążane prowizją banku w wysokości 5 PLN. Przelewy kwot poniżej 20 jednostek waluty obciążane są dodatkowo opłatą w wysokości równowartości 1 PLN.

ING

przelewy do kantor.pl wypłaty z kantor.pl
waluty
PLN, EUR, USD, GBP
CHF
PLN
EUR, USD, GBP
CHF
czas
online
2 - 3 dni robocze
online
online
2 - 3 dni robocze
koszt
0 PLN
wg TOiP
0 PLN[*]
0 PLN[**]
0 PLN[***]
[*] bezpłatnie są realizowane przelewy od kwoty 3000 PLN; przelewy niższych kwot obciążane są prowizją banku w wysokości 1 PLN. Przelewy kwot poniżej 50 PLN obciążane są dodatkowo opłatą w wysokości 1 PLN.
[**] bezpłatnie realizowane są przelewy od kwoty 500 EUR, 500 USD, 500 GBP; przelewy niższych kwot obciążane są prowizją banku w wysokości 3 PLN. Przelewy kwot poniżej 20 jednostek waluty obciążane są dodatkowo opłatą w wysokości równowartości 1 PLN.
[***] przelewy kwot poniżej 20 CHF obciążane są dodatkowo opłatą w wysokości równowartości 1 PLN.

Pekao

przelewy do kantor.pl wypłaty z kantor.pl
waluty
PLN, EUR, USD, CHF, GBP
PLN, EUR, USD, CHF, GBP
czas
online
online
koszt
0 PLN
0 PLN[*]
[*] Przelewy kwot poniżej 50 PLN lub 20 jednostek waluty obciążane są opłatą w wysokości równowartości 1 PLN.

Santander

przelewy do kantor.pl wypłaty z kantor.pl
waluty
PLN
PLN
czas
online
online
koszt
0 PLN
0 PLN[*]
[*] Przelewy kwot poniżej 50 PLN lub 20 jednostek waluty obciążane są opłatą w wysokości równowartości 1 PLN.

Alior

przelewy do kantor.pl wypłaty z kantor.pl
waluty
PLN, EUR, USD, CHF, GBP
PLN, EUR, USD, CHF, GBP
czas
online
online
koszt
0 PLN
0 PLN[*]
[*] Przelewy kwot poniżej 50 PLN lub 20 jednostek waluty obciążane są opłatą w wysokości równowartości 1 PLN.

T-Mobile

przelewy do kantor.pl wypłaty z kantor.pl
waluty
PLN
PLN
czas
online
online
koszt
0 PLN
0 PLN[*]
[*] Przelewy kwot poniżej 50 PLN lub 20 jednostek waluty obciążane są opłatą w wysokości równowartości 1 PLN.

Millennium

przelewy do kantor.pl wypłaty z kantor.pl
waluty
PLN, EUR, USD, CHF, GBP
PLN, EUR, USD, CHF, GBP
czas
online
online
koszt
0 PLN
0 PLN[*]
[*] Przelewy kwot poniżej 50 PLN lub 20 jednostek waluty obciążane są opłatą w wysokości równowartości 1 PLN.

BNP Paribas

przelewy do kantor.pl wypłaty z kantor.pl
waluty
PLN
PLN
czas
online
online
koszt
0 PLN
0 PLN[*]
[*] Przelewy kwot poniżej 50 PLN lub 20 jednostek waluty obciążane są opłatą w wysokości równowartości 1 PLN.

Bank Ochrony Środowiska

przelewy do kantor.pl wypłaty z kantor.pl
waluty
PLN, EUR, USD, CHF, GBP
PLN, EUR, USD, CHF, GBP
czas
online
online
koszt
0 PLN
0 PLN[*]
[*] Przelewy kwot poniżej 50 PLN lub 20 jednostek waluty obciążane są opłatą w wysokości równowartości 1 PLN.

Crédit Agricole

przelewy do kantor.pl wypłaty z kantor.pl
waluty
PLN
PLN
czas
online
online
koszt
0 PLN
0 PLN[*]
[*] Przelewy kwot poniżej 50 PLN lub 20 jednostek waluty obciążane są opłatą w wysokości równowartości 1 PLN.

Idea Bank

przelewy do kantor.pl wypłaty z kantor.pl
waluty
PLN, EUR, USD, CHF, GBP
PLN, EUR, USD, CHF, GBP
czas
online
online
koszt
0 PLN
0 PLN[*]
[*] Przelewy kwot poniżej 50 PLN lub 20 jednostek waluty obciążane są opłatą w wysokości równowartości 1 PLN.

Pozostałe banki w Polsce [*]

przelewy do kantor.pl
waluty
PLN
EUR
USD, CHF, GBP
czas
4h - 24h
8h - 48h
48h - 72h
koszt
wg TOiP
[*] inne banki w Polsce nie wymienione wyżej

Pozostałe banki w Polsce [*]

wypłaty z kantor.pl
waluty
PLN
EUR
USD, CHF, GBP
tryb
zwykły
ekspres
zwykły
ekspres
zwykły
ekspres
czas
4h - 24h
15 min.
24h - 48h
15 min. - 2h
48h - 72h
2h - 24h
koszt
1 PLN
30 PLN
3 PLN
20 PLN
5 PLN
85 PLN
[*] inne banki w Polsce nie wymienione wyżej
online – oznacza czas od 1 do 10 minut, zależnie od fazy cyklu przetwarzania danych.
O ile systemy informatyczne w bankach funkcjonują poprawnie, w Godzinach Pracy Serwisu (8:30 – 16:30 w dni robocze) kantor.pl gwarantuje czas księgowania wpłat na konta Użytkowników w trybie online.
Przelewy do kantor.pl wykonane w godzinach wieczornych i w dni wolne od pracy mogą być księgowane następnego dnia roboczego.
Przelewy wewnętrzne zlecane wieczorem (poza godzinami aktywności systemów informatycznych w bankach) są wykonywane przez banki następnego dnia roboczego i dopiero wówczas księgowane są na Kontach Użytkowników kantor.pl.
Wypłaty zlecone poza godzinami pracy (8:30 – 16:30) są realizowane następnego dnia roboczego.
Znaki towarowe banków są własnością ich właścicieli, a na stronach Serwisu zostały umieszczone jedynie w celach informacyjnych.