Cennik - najniższe opłaty na rynku walut online.

1. Opłaty za przelewy międzynarodowe wynoszą 3 PLN za transakcje w EUR i 5 PLN za transakcje w GBP, CHF i USD niezależnie od kwoty.
2. Opłaty za przelewy w bankach w których kantor.pl nie posiada kont bankowych, według poniższego cennika:
Wpłaty
z poszczególnych banków do kantor.pl
bank PLN EUR CHF USD GBP
PKO BP
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
Inteligo
bezpłatnie
nd
nd
nd
nd
mBank
wg TOiP
wg TOiP
wg TOiP
wg TOiP
wg TOiP
Santander
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
Alior
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
T Mobile
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
Raiffeisen
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
Millennium
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
ING Bank
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
BGŻ Bank
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
Inne banki krajowe
wg TOiP
wg TOiP
wg TOiP
wg TOiP
wg TOiP
Inne banki zagraniczne
wg TOiP
wg TOiP
wg TOiP
wg TOiP
wg TOiP
wg TOiP – wg Tabeli Opłat i Prowizji Twojego banku
nd – dany bank nie umożliwia przelewów w danej walucie (czyli ‘nie dotyczy’).
kantor.pl przyjmuje przelewy walutowe z INNYCH BANKÓW krajowych oraz z BANKÓW ZAGRANICZNYCH tylko wówczas, gdy są wykonywane w opcji podziału kosztów SHA (koszty dzielone pomiędzy nadawcę a odbiorcę). Użytkownik kantor.pl nie jest obciążany kosztem przyjęcia waluty przez kantor.pl.
Wypłaty
z kantor.pl do poszczególnych banków
bank PLN EUR CHF USD GBP
PKO BP
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
Inteligo
bezpłatnie
nd
nd
nd
nd
mBank
wg TOiP
wg TOiP
wg TOiP
wg TOiP
wg TOiP
Santander
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
Alior
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
T Mobile
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
Raiffeisen
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
Millennium
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
ING Bank
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
BGŻ Bank
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
Inne banki krajowe
wg TOiP
wg TOiP
wg TOiP
wg TOiP
wg TOiP
Inne banki zagraniczne
wg TOiP
wg TOiP
wg TOiP
wg TOiP
wg TOiP
wg TOiP – wg Tabeli Opłat i Prowizji Twojego banku
nd – dany bank nie umożliwia przelewów w danej walucie (czyli ‘nie dotyczy’).
kantor.pl przyjmuje przelewy walutowe z INNYCH BANKÓW krajowych oraz z BANKÓW ZAGRANICZNYCH tylko wówczas, gdy są wykonywane w opcji podziału kosztów SHA (koszty dzielone pomiędzy nadawcę a odbiorcę). Użytkownik kantor.pl nie jest obciążany kosztem przyjęcia waluty przez kantor.pl.
waluta opcje przelewu
koszt
SHA*
OUR
czas
zwykły
expres
zwykły
expres

EUR

3 PLN
20 PLN
63 PLN
80 PLN

USD

5 PLN
85 PLN
65 PLN
145 PLN

GBP

5 PLN
85 PLN
65 PLN
145 PLN

CHF

5 PLN
nd.
65 PLN
nd.
*Bank odbiorczy lub bank pośredniczący (jeśli będzie uczestniczył w transakcji) mogą nałożyć swoje opłaty za przyjęcie przelewu walutowego. W takim przypadku przelew będzie droższy niż ceny przedstawione w tabeli.