Zespół kantor.pl tworzy grupa dobrze ze sobą współpracujących ludzi.

Przygotowując Serwis kantor.pl wykorzystaliśmy nasze bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w firmach z branży IT, instytucjach finansowych i własnych przedsięwzięciach. Uczestniczyliśmy we wdrażaniu szeregu projektów o profilu technicznym i biznesowym dla największych banków i firm IT/Telco w Polsce. W osiąganiu naszych celów opieramy się na solidnym wykształceniu, które zdobyliśmy w najlepszych polskich uczelniach technicznych i ekonomicznych, wieńcząc je światowymi publikacjami i stopniami naukowymi.
Przy realizacji Serwisu kantor.pl kierowaliśmy się potrzebami osób prywatnych i firm, którzy chcą ograniczyć koszty transakcyjne, podnieść bezpieczeństwo i wygodę operacji na rynku walutowym. Wszystkim naszym Klientom oferujemy narzędzie, które łączy bezpieczeństwo i wygodę użytkowania z możliwością uzyskania znaczących oszczędności.
Planujemy stopniowe wprowadzanie nowych funkcjonalności Serwisu kantor.pl, w tym m.in. obsługę większej liczby banków w ramach usługi TopTransfer, ofertę wymiany kolejnych walut. W dalszym rozwoju Serwisu będziemy odpowiadać na potrzeby Klientów wyrażane w opiniach. Jesteśmy przekonani, że każdy Klient, który choć raz skorzysta z naszych usług, już na zawsze zapomni o dotychczasowych formach transakcji walutowych.
Waluty naszą dewizą!
Zespół kantor.pl
Dane adresowe
Adres siedziby Spółki SUPER GRUPA – Operatora Serwisu kantor.pl
SUPER GRUPA PL Sp. z o.o.
ul. Trakt Św. Wojciecha 149
80-017 Gdańsk
Dane rejestrowe
Spółka SUPER GRUPA PL z siedzibą w Gdańsku, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy.
Zbiór danych GIODO: nr zgłoszenia R006040/11
Kapitał zakładowy: 550 000 zł